top of page

õigusbüroo

ÕIGUSKAITSE

Pankrotihüvitis.

Pankrotihüvitise raames Eesti Töötukassa hüvitab töötajale tööandja maksejõuetuse tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses. Ehk juhul kui Teie pole saanud rahalised vahendid tööandjalt täitemenetluse raames või arvate, et selle saamise tõenäosus on olematu, siis kindlasti pöörduge meie poole.

 

Töötukassa kodulehel avaldatud kohaselt Töötukassa hüvitab:

  • "saamata töötasu (enne tööandja maksejõuetuks tunnistamist) hüvitatakse töötaja kolme viimase töötatud kuu brutotöötasu ulatuses, kuid kokku mitte rohkem kui kolm Eesti keskmist brutokuupalka, mis kehtis tööandja maksejõuetuks tunnistamisele eelnenud kvartalis;

  • saamata puhkusetasu (enne tööandja maksejõuetuks tunnistamist) hüvitatakse töötaja ühe kuu puhkusetasu ulatuses, kuid mitte rohkem kui üks Eesti keskmine brutokuupalk, mis kehtis tööandja maksejõuetuks tunnistamisele eelnenud kvartalis;

  • töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised (enne või pärast tööandja maksejõuetuks tunnistamist) hüvitatakse töötaja kahe kuu brutotöötasu ulatuses, kuid mitte rohkem kui üks Eesti keskmine brutokuupalk, mis kehtis tööandja maksejõuetuks tunnistamisele eelnenud kvartalis."

    Juhul, kui soovite esitada avalduse pankrotimenetluse algatamiseks eesmärgiga saada pankrotihüvitise, siis saame Teid esindada tulemustasu alusel. Võtke meiega ühendust.

Parallel Lines

Kes osutab õigusabi?

2fd226a4-5ae5-4fbf-9846-6358cd6a11b6.jpeg

Õigusabi osutab õigusteaduse magister, Eesti Juristide Liidu volikogu liige aastatel 2020-2023, Eesti Juristide Liidu liige:  jurist Vitali Denikin

Juristid

Meie juristideks on vähemalt 12 aastase kogemusega proffesionaalid, kes keskenduvad probleemi lahendamisele. 

ÕIGUSKAITSE OÜ, registrikood: 14320240,  volgadekustutamine@gmail.com    +372 53913710

bottom of page