top of page
Lawyer in Lobby

Kohtu luba abiellumiseks

Kohtu luba välismaalasega abiellumiseks Eesti territooriumil:

kothulubabiellumiseks@gmail.com

+372 53913710

 

Teenus sisaldab nõustamist vajalike dokumentide ja teabe osas, avalduse vormistamist, avalduse esitamist kohtule ning kliendi esindamist kogu kohtuprotsessi vältel.

 

Esitame Teie nimel kohtule avalduse (ka siis, kui Teie ei viibi Eestis) ja nõustame kogu õigusprotsessi vältel.

Teenuse maksumus on 100 eurot. Lisaks tuleb tasuda tasu 10 eurot.

 

Saame esitada avalduse kohtusse juba enne välismaalase Eestisse saabumist ja säästa sellega teie aega.

 

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST TÄNA:

kothulubabiellumiseks@gmail.com

+372 53913710

Meie juristi artikkel väljaandes "Postimees" (teemaks kohtu luba saamine abiellumiseks)

"Armusin välismaalasesse. Me tahame temaga Eestis abielluda, kuid Perekonnaseisuamet ei võta meilt avaldust, nad nõuavad mingit tõendit. Öelge mulle, millist tunnistust on vaja välismaalase abiellumiseks meie riigi territooriumil, küsib anonüümseks jääda soovinud Postimehe lugeja.

Õigusbüroo vanemjurist vastab:

Meie õigusbüroo poole pöördutakse sageli probleemidega, mis tekivad Eestis abielu registreerimise taotlemisel perekonnaseisuametist. Reeglina puudutavad need välismaalasega abielu sõlmimist. Eesti Vabariigi seadusandlus eeldab tunnistust abielu registreerimise takistuste puudumise kohta. Regulatsioon on tehtud eelkõige selleks, et veenduda, et välismaalasel pole kehtivat abielu ja et abiellumisel ei ole takistusi. Kui välismaalasel on kehtiv abielu, loetakse uus abielu kehtetuks. Abieluavalduse edukaks esitamiseks perekonnaseisuametis on vaja tõendit selle kohta, et välismaalasel puuduvad abielu takistavad asjaolud. Probleem on selles, et kõiki tunnistusi abielu takistavate asjaolude puudumise kohta Perekonnaseisuametis ei aktsepteerita. Meil oli kogemus töötamisest paljude riikide kodanikega, eriti Vene Föderatsiooni, USA ja Ukraina, Jaapani, Hiina kodanikeg kes esitasid tõendeid vastavatest osakondadest, kuid isegi kui need olid olemas, keeldus Perekonnaseisuamet abielu registreerimise avaldust vastu võtmast.

Sel juhul on välismaalase jaoks kõige ratsionaalsem tegevus pöörduda Eesti Vabariigi esimese astme kohtusse ja paluda välja anda luba „abiellumiseks ilma abieluvõimetõendita“. Kohtule avalduse esitamisel peate maksma riigilõivu 10 eurot. Kohus annab kohtumäärusega loa suhteliselt kiiresti (ühest nädalast paari kuuni). Kohtumäärus kehtib kuus kuud. Tuleb meeles pidada, et tulevased abikaasad võidakse kutsuda kohtusse, et selgitada asjaolusid ja kontrollida, kas kavandatud abielu on fiktiivne või mitte.

Samuti tuleb arvestada perekonnaseisuaktide haldamise seaduse § 39 lõikega 5 kehtestatud piirangutega, mille kohaselt võib kohus väljastada abieluvõimetõendita abieluloa välismaalasele, kelle elukoht on väljaspool Eestit või kes on elanud Eestis vähem kui kuus kuud (enne avalduse esitamist perekonnaseisuametile ja kes ei saa mõjuval põhjusel esitada tunnistust abielu takistuste puudumise kohta"

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

+372 53913710

bottom of page