top of page

õigusbüroo

ÕIGUSKAITSE

Õiguskaitse Õigusbüroo tegutseb mitmes konkreetses õigusvaldkonnas:

1. Konsultatsioon olemasolevate võlgade kustutamise osas seoses aegumisega - 50 eurot (kuid mitte enam kui 1 töötund).

2. Konsultatsioon võlgade ümberkujundamise ja restrukturiseerimise võimaluste osas - 50 eurot (kuid mitte enam kui 1 töötund). 

3. Täitemenetluse lõpetamise avalduse koostamine ca 100 eurot kui on vaja koostada kohtule, siis maksumus 250 eurot ühe kohtumenetluse eest.

4. Pankrotiavalduse koostamine ja nõustamine antud valdkonnas - 100 eurot töötund.

5. Võlgnevuse sissenõudmine maksekäsu kiirmenetluses alates 50 eurot.

6. Võlgnevuse sissenõudmine kohtumenetluses alates 150 eurot.

KES OSUTAB ÕIGUSTEENUST?

Screenshot_20230322-125318_Gallery_edited.png

jurist Vitali Denikin
Eesti juristide liidu volikogu liige
Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige
õigusteaduse magister (Tartu Ülikool Tartus)
kohtuvaidluste spetsialist, maksejõuetusmenetlused ja täitemenetlused

Töökeeled:
eesti, vene ja inglise

Publikatsioonid:
• Äripäeva käsiraamat, tasuta kasutamise lepingu osa kaasautor
• Artikkel: juhatuse liikme isiklik vastutus ettevõte maksukohustuste eest
• Artikkel: nõukogu liikme tasu määratakse osanike otsusega
• Artikkel: uuem kohtupraktika osanike otsuste vaidlustamise vallas
• Artikkel: kinnistu eelleping peab kindlasti olema sõlmitud notariaalses vormi
• Kurb lugeja: inkasso-firma nõuab minult võõra võla tasumist
• Lugeja küsimus: kuidas loobuda telefoni teel peale surutud kaupadest?
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas korteriühistu esimees peab informeerima elanikke rahaliste vahendite
liikumisest?
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas tööandjal on õigus vallandada töötajat selle eest, et too võttis pühade ajal
haiguslehe?
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas elukaaslasel on õigus nõuda vara jagamist pärast ühise kooselu lõppemist?
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas ostja on kohustatud tasuma rikutud või hävitatud kauba eest?
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas kaupluses tohib pildistada kaupa ilma luba küsimata?• Artikkel: mittevaralise kahju hüvitamise värske kohtupraktika isikute era- ja perekonnaellu sekkumise osas
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas ema tohib keelata isal võtta lapsed nädalavahetuseks enda juurde?
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas juba tasutud elatist saab tagasi nõuda?
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: miks ei vallandata töötavaid pensionäre?
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kellel on õigus olla korteriühistu esimees?
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas on vajalik isa nõusolek lapsega reisimiseks välismaale, kui minul on hall
pass?
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: kas naine saab nõuda endiste abikaasade korteri jagamist, kui pärast abielu on
neil sündinud veel üks ühine laps?
• Artikkel-vastus lugeja küsimusele: mida teha, kui üürnikud ei maksa üüri?
• Artikkel: Riigikohus tegi uue otsuse liisingulepingust tuleneva võlgnevuse jäägi arvutamise osas
• Artikkel: kohtuliku nõude esitamisel tekkinud menetluskulude hüvitamise uus regulatsioon
• Artikkel: võlaõigusseaduse muudatused tõid kaasa viivise määra suurenemise

Juristid

Meie juristideks on vähemalt 12 aastase kogemusega proffesionaalid, kes keskenduvad probleemi lahendamisele. 

ÕIGUSKAITSE OÜ, registrikood: 14320240,  volgadekustutamine@gmail.com    +372 53913710

bottom of page